Hur gör man IT Onboarding/Offboarding av anställda? Del2

sep 19, 2020Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

Det svåraste med Onboardingen är att faktiskt hålla sig till checklistan. Det är så frestande att bara göra det absoluta minimum som krävs för att användaren skall komma igång och sedan lägga till det som saknas vartefter man upptäcker det och ofta under stress.

All den extra tid du måste lägga ner för att i efterhand korrigera varje ny medarbetares IT miljö skapar irritation, orsakar förseningar och kostar pengar. Om din checklista upplevs för omfattande och det upplevs som att tiden att komma igång är för lång finns två vägar att gå.

Gå igenom listan och se om det är så att det finns punkter som inte alla behöver ha med en gång. Det är lätt att lägga till för många punkter och då blir det inte effektivt. Sortera ut sådant som kan aktiveras senare. Men flytta det till en annan lista för en speciell roll/funktion. Checklistan måste hålla jämna steg med verksamheten, så ta med den i förändringsprocessen.

Den andra vägen är att låta någon annan sköta onboardingen åt dig. Den kostnad det medför att låta någon annan utföra onboardningen sparas oftast igen på att kvaliteten på onboardingen blir högre med mindre störningar och medarbetaren kan bli produktiv snabbare. #onboarding #offboarding

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Använd bara en bastion i Azure.

SENASTE INLÄGGENAnvänd en (1) bastion host för din Azure lösning. Nu räcker det att du placerar en bastion host i ditt hub vnet för att kunna nå resurser i alla spoke vnet. Bra va? Läs mer här: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bastion/vnet-peering Förstår du...

läs mer

Din titel i sociala medier kan vara en säkerhetsrisk.

SENASTE INLÄGGENJust nu pågår väldigt många bedrägeriförsök och ett sätt att bedras är att låtsas vara någon annan på ditt företag, gärna en person med ansvarsställning. När bedragaren väl har en lånad identitet sätter själva bedrägeriet igång med riktade mail eller...

läs mer
Share This