Dra full nytta av Microsoft 365 och Azure för en enhetlig hanterad IT plattform från klienten till molnet.

Hanterade molntjänster för den moderna arbetsplatsen med fokus på produktivitet, säkerhet och kostnad.
Kontakta oss
Våra erbjudanden

Molntjänster

Fullservicetjänster för drift, administration och support av Microsoft 365, Microsoft Azure och Google Workspace.

IT-infrastruktur

Kundanpassad IT-infrastruktur med driftansvar för att verksamheten skall fungera dag efter dag

IT-Stöd

Engagerade och kvalificerade IT-konsulter stödjer användarna och verksamheten inom IT-drift och IT-utveckling.

IT-Säkerhet

Skydda verksamhetens viktiga data och resurser med flerskiktslösningar för tillgänglighet och säkerhet

Detta är Swoscom

Hanterade IT-tjänster för alla behov

Swoscom grundades som aktiebolag 2005 och har sedan starten fokuserat på att utforma, anpassa och hantera IT miljöer åt våra kunder.

Vi är en fullserviceleverantör (sk MSP) av IT tjänster, vilket innebär att vi hanterar alla typer av IT lösningar. Vi hjälper våra kunder med allt från molntjänster, säkerhet, servrar, nätverk och datorer till inventeringar, IT utveckling, införandeprojekt och användarstöd.

Våra kunder är alla typer av bolag och vi har stor erfarenhet av bolag på tillväxtresa med användare både i Sverige och internationellt. Vi är ett av 400 bolag på IDEON Science Park i Lund och har vårt kontor i Ideon Gateway,  mitt i Lunds innovationscenter. Vi är säkra på att vi även kan hjälpa ditt företag med alla IT behov.

Börja med att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation på plats eller online.

Molntjänster

Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Workspace

IT stödet i verksamheten behöver inte längre finnas inom väggarna. Med moderna molntjänster täcks de allra flesta behov ett företag har och är prissatt efter användning. På köpet fås tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet på ett sätt som är svårt att skapa på egen hand. Swoscom levererar en 100% hanterad molnlösning med rådgivning, design, flytt till molntjänster, administration, underhåll och anpassning till verksamhetens behov.

Microsoft 365

Microsofts svit av tjänster för företag omfattar office paket och andra applikationer som kan installeras på din dator, e-post för företag, samarbetsytor och digitala mötesplatser för videomöten, telefoni och chat. Microsoft 365 är lämpligt för företag som arbetar med applikationer och data på sina datorer men som också vill kunna samverka både inom och utom det egna företaget på ett säkert sätt.

Microsoft Azure

Microsoft Azure innehåller lite förenklat de byggstenar som krävs för att bygga lösningar för både internt och externt bruk som inte kan täckas med molntjänster. Det kan till exempel vara affärssystem, logistiklösningar, fjärrskrivbord, webblösningar och dataflöden mellan många olika leverantörer och applikationer. Azure används ofta av företag som utvecklar lösningar för andra företag. 

Google Workspace

I Googles Workspace finns alla applikationer, funktioner och data i deras molnlösning och kräver inga installationer på din egen dator. Tjänsterna omfattar funktioner för samarbete kring dokument, e-post, digitala mötesplatser inom såväl som utom det egna företaget. Google Workspace används ofta av företag som har spridda organisationer med liten eller ingen egen infrastruktur och BYOD filosofi.

IT-infrastruktur

Datorer, Nätverk, Datacenter

För att verksamheten skall fungera problemfritt behöver flera komponenter samverka effektivt både i och utanför kontorsmiljön. Genom att säkerställa hög tillgänglighet för företagets IT-system minskar risken för avbrott i verksamheten och minskar därmed förlusten av intäkter och kunder. Detta kan bidra till att öka kundnöjdheten och förbättra företagets lönsamhet. Datacenterlösningar behövs där det är viktigt att kontrollen över datan hanteras i Sverige av svenskt bolag. 

Datorer

Datorer som hanteras enligt en tydlig livscykelmodell bidrar till ett företags effektivitet. Rutiner kring inköp, installation, leverans, underhåll, åtgärder och avveckling bidrar till att verksamheten levererar en förutsägbar funktionalitet till användarna. En hanterad dator omfattas under sin livstid av säkerhetsuppdateringar, felsökning och åtgärd, garantiåtgärder och proaktiv monitorering.

Nätverk

Med användningen av molntjänster utgör ett stabilt, säkert och snabbt nätverk en lika stor del som dator och molntjänst, det utgör själva grunden för all modern IT-användning. Utan nätverk ingen kommunikation. Med ett hanterat nätverk övervakas funktion och säkerhet löpande. Administration, felsöking och åtgärd sker rutinmässigt för att ge bästa prestanda. 

Datacenter

I vårt datacenter levereras tjänster för tillämpningar som kräver fysisk placering i Sverige eller som behöver vara under svenskt driftbolags ansvar. Vi levererar såväl virtuella servrar/nätverk som inplacering av fysiska servrar och annan utrustning som kräver snabb uppkoppling mot internet och en professionell driftsmiljö. Tjänsterna kan levereras som fullservice eller self service.

IT-stöd

IT-konsulter, IT-utveckling, Användarstöd

Alla företag behöver löpande arbeta med IT lösningarna som används i företaget. Många är de företag som inte hunnit ta tag i att skapa rutiner eller byta ut gammal utrustning. En bra start är alltid att inventera vad som finns i form av teknik, mjukvara, licenser och tjänster. Swoscoms medarbetare är alla seniora med lång erfaranhet av att förändra och förbättra IT lösningar. Vi är breda och kan stötta verksamheten på alla nivåer. 

IT-konsulter

Vi erbjuder erfarna och kvalificerade IT konsulter för uppdrag, tillfällig resursförstärkning och som inhyrd personal inom IT drift och teknisk förvaltning. Våra konsulter hjälper våra kunder med IT drift och tekniska uppdrag på daglig basis och har lång erfarenhet av molntjänster, lokal IT och datacenterverksamhet. Ta hjälp av oss nästa gång din verksamhet behöver utföra en förändring av IT miljön.

IT-utveckling

En verksamhet behöver ständigt se över sin IT miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt är säker och uppfyller verksamhetens krav. Inom IT utveckling erbjuder vi dels konkreta tjänster som IT-inventering och design av IT plattform. Dels som rådgivande resurs i förändringsprojekt. Tjänsterna utförs av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från bolag i de flesta storlekar.

Användarstöd

I alla våra driftstjänster ingår stöd för både beställare och slutanvändare. Vi har därför under lång tid byggt upp en djup erfarenhet av att hjälpa användare på alla nivåer i de flesta typer av organisationer. Avlasta den IT ansvariga på företaget och ge användarna kvalificerad och korrekt hjälp genom att erbjuda dem vårt användarstöd. Full hantering av ärenden från start till mål.

IT-säkerhet

Identitet, Åtkomst, Dataskydd

IT säkerhet bör stå högst upp på agendan för alla företag. Genom att säkerställa att företagets system, data och information är skyddade minskar risken för oönskade avbrott i verksamheten och förlust av data. Det bidrar inte bara till en trygg IT miljö för verksamheten utan höjer även förtroendet hos kunder och partners och kan  i längden förbättra företagets rykte och image.

Identitet

För att kunna använda IT system krävs någon form av identitet med flera egenskaper som tyligt visar vad den är avsedd för. Några exempel är användare, datorer, mobiler, tjänster och applikationer. De säkerhetskrav som ställs för användning av identiteten avgör hur lätt eller svårt det är att missbruka den. Vanliga krav är multifaktorsautentisering (MFA), säkerhetstoken (FIDO2) och lösenord. Vi reder ut begreppen och hjälper till att utforma en strategi för identitetsanvändningen.

Åtkomst

Åtkomst utgörs av två delar, tillgänglighet och auktorisation. Tillgängligheten styrs av den tekniska lösning som garanterar att ett system eller data är tillgängligt när det behövs. Det kan till exempel vara att en tjänst finns på två ställen. Auktorisationen styr vad som är tillgångligt för vem och under vilka förutsättningar. Traditionella metoder för auktorisation är grupptillhörighet, plats, tid. Nyare sätt att autktorisera är med Zero Trust, där varje åtkomstförsök alltid måste verifieras.

Dataskydd

Det allra viktigaste ett företag har är dess data. Förutom att skydda datan genom att reglera åtkomst med specifika identiteter behöver datan även skyddas mot oavsiktlig radering, medveten och omedveten manipulation som kryptering eller förvanskning. Data skyddas lättast genom metoder för att kunna återställa data i ett format och skick som är korrekt och användbart. Metoder för detta är backuper av olika slag, ögonblicksbilder och versionshantering. 

Nyheter

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

Microsoft höjer sina priser för molntjänster med 15% den 1 april.

SENASTE INLÄGGENDen 1 april kommer Microsoft att höja sina priser på molntjänster med 15% i Sverige på grund av valutafluktuationer mot USD. Justeringen görs för att priserna globalt bättre skall harmonisera med priserna i Amerikanska Dollar (USD). Kunder som köper...

Azure Sverige har öppnat!

SENASTE INLÄGGENIdag öppnade Azure sin senaste region, Sverige med med datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Microsofts nya datacenter i Sverige öppnar idag för kunder med tjänsterna Microsoft Azure och Microsoft 365 tillgängliga med avancerad datasäkerhet,...

Lansering av Microsoft Mesh

SENASTE INLÄGGENDagens förhandslansering av Microsoft Mesh på Ignite är ganska fantastisk. Mesh är en plattform för att samarbete i en 3D miljö i realtid. Deltagarna upplever varandra som att man befinner sig i samma rum och kan se ansiktsuttryck, få ögonkontakt och...