Kontinuitetshanteringen bland företag haltar.

nov 9, 2020Nyheter, Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

 Att förbereda sig för det okända är inte så svårt som man skulle kunna tro. För att förbereda sig på avbrott i IT drift behöver man svara på några frågor.

1. Vilka kritiska funktioner avgörande för företagets överlevnad? Rangordna.
2. Vad är dessa funktioner beroende av för att fungera?
3. Vilka risker för avbrott i beroendena finns? Rangordna.
4. På vilka sätt kan riskerna minskas eller elimineras?
5. Vilka alternativa sätt kan användas för att fortsätta att fungera under ett avbrott?
6. När skall reservmetoderna tas i bruk?
7. Hur sker återgången till normalläget?

Det kommer bli mycket text och det viktigt att låta tankarna flyta fritt utan begränsningar. Det är bättre att upptäcka för många risker och sålla bort de med minst upplevd risk i efterhand. Detsamma gäller lösningarna på hur arbetat kan fortsätta under störningen.

Lägg speciellt ner tid och resurser att bearbeta punkt 4 och 5. Det är där kraften att överleva finns.

När planen är framtagen gäller så testa den regelbundet så att personalen är beredda när det smäller.

Tänk på att en kontinuitetsplan är ett levande dokument och måste revideras varje gång en förändring sker i IT miljön.

Har du inte en plan för att hantera avbrott är det dags att ta tag i det nu.

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

läs mer

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

läs mer
Share This