Kontinuitetshanteringen bland företag haltar.

nov 9, 2020Nyheter, Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

 Att förbereda sig för det okända är inte så svårt som man skulle kunna tro. För att förbereda sig på avbrott i IT drift behöver man svara på några frågor.

1. Vilka kritiska funktioner avgörande för företagets överlevnad? Rangordna.
2. Vad är dessa funktioner beroende av för att fungera?
3. Vilka risker för avbrott i beroendena finns? Rangordna.
4. På vilka sätt kan riskerna minskas eller elimineras?
5. Vilka alternativa sätt kan användas för att fortsätta att fungera under ett avbrott?
6. När skall reservmetoderna tas i bruk?
7. Hur sker återgången till normalläget?

Det kommer bli mycket text och det viktigt att låta tankarna flyta fritt utan begränsningar. Det är bättre att upptäcka för många risker och sålla bort de med minst upplevd risk i efterhand. Detsamma gäller lösningarna på hur arbetat kan fortsätta under störningen.

Lägg speciellt ner tid och resurser att bearbeta punkt 4 och 5. Det är där kraften att överleva finns.

När planen är framtagen gäller så testa den regelbundet så att personalen är beredda när det smäller.

Tänk på att en kontinuitetsplan är ett levande dokument och måste revideras varje gång en förändring sker i IT miljön.

Har du inte en plan för att hantera avbrott är det dags att ta tag i det nu.

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Azure Sverige har öppnat!

SENASTE INLÄGGENIdag öppnade Azure sin senaste region, Sverige med med datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Microsofts nya datacenter i Sverige öppnar idag för kunder med tjänsterna Microsoft Azure och Microsoft 365 tillgängliga med avancerad datasäkerhet,...

läs mer

Lansering av Microsoft Mesh

SENASTE INLÄGGENDagens förhandslansering av Microsoft Mesh på Ignite är ganska fantastisk. Mesh är en plattform för att samarbete i en 3D miljö i realtid. Deltagarna upplever varandra som att man befinner sig i samma rum och kan se ansiktsuttryck, få ögonkontakt och...

läs mer
Share This