ERT MOLN - VÅR PASSION

Vi hjälper företag att lyckas genom att underlätta användningen av molntjänster.
Kontakta oss

VI ÄLSKAR MOLNET

Vi följer med utvecklingen på molnmarknaden och förklarar för våra kunder hur de kan dra nytta av det nya.

VI ÄLSKAR VÅRA KUNDER

Våra kunder är våra vänner. Varje dag omvandlar vi våra vänners behov till affärsnytta. 

VI ÄLSKAR UTMANINGAR

Ett problem är bara en utmaning som väntar på sin lösning. Vi vet oftast hur lösningen ser ut.

TJÄNSTER

Vi har en stor portfölj av tjänster som alla hjälper våra kunder framåt. Det här är våra grundtjänster i varje molnbygge.

Cloudscaping

Med Cloudscaping analyseras företagets behov och mål och matchas mot rätt molntjänster för att ge bästa nytta. Cloudscaping följer sedan med i varje beslut på företagets molnresa.

Till tjänsten

Software as a Service

Samarbeta smart, intuitivt och integrerat med SaaS tjänster som Office 365, Google G-Suite och våra egna tjänster. Var för sig eller i kombination.

TILL TJÄNSTEN

Cloudplay

Cloudplay tar hand om administration, support och fakturering av företagets molntjänster och förenklar molnresan samt frigör tid för att fokusera på att driva den egna verksamheten framåt. 

Till tjänsten

Infrastructure as a Service

Bygg ett helt datacenter virtuellt eller skapa just de infrastrukturresurser som behövs i Microsoft Azure, Amazon, Google Cloud eller i Swoscoms Moln. Var för sig eller integrerat.

Till tjänsten

BLOGGEN

Senaste nyheterna

Cloud Act & GDPR

SENASTE INLÄGGENI början av året trädde den amerikanska lagen Cloud Act i kraft. Lagen ger amerikanska myndigheter möjlighet att kräva tillgång till data som amerikanska bolag lagrar utanför landet. Detta gäller även oss i Sverige. Situationen är fortfarande under...

läs mer