3 vanliga missuppfattningar om IT säkerhet bland många små och medelstora företag.

nov 18, 2020Nyheter

SENASTE INLÄGGEN

Uppfattningen att ”vårt bolag är för litet för att vara intressant för en cyberattack” är direkt farlig för bolagets överlevnad i längden. Alla bolag är intressanta att attackera. Det kan vara patent eller unika lösningar som är intressanta, att slå ut konkurrenter men även att komma åt kunder och leverantörer. Kriminella tar avstamp från en liten leverantör där potentialen att säkerheten är lägre, för att sedan ta sig in i ett större bolag som är kund hos det mindre.

Det räcker inte att man en gång satsade rejält på säkerhetslösningar. Betänk att 82% av företag som blivit drabbade av malware inte upptäckte skadan med det installerade skyddet enligt en rapport från Ponemon. Säkerhetsarbete är inte en one-off, det är ett ständigt pågående arbete där strategier och beteenden hela tiden måste utvärderas och stärkas.

Att det är utsett en IT ansvarig på företaget är inte detsamma som att man har fått kontroll. Att vara ansvarig för säkerheten är att aktivt arbeta med frågorna. I småbolag är IT ansvaret ofta mer än titel och en bisyssla och det gör bolaget sårbart.

Fundera på hur långt ni har kommit i ert säkerhetsarbete. Vet ni hur ni skyddar er verksamhet?

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

läs mer

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

läs mer
Share This