Därför skall du använda Team Drives istället för G-Drive i G-Suite

apr 16, 2019Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

Om du använder G-Suite för dokumenthantering i företaget bör ni titta närmare på Team Drive funktionen istället för att dela era personliga G-Drives med varandra. Det finns några väsentliga skillnader som är värda att ta fasta på. Vi kommer i denna artikel gå igenom skillnaden på Google Team Drive och Google Drive och varför du ska använda Team drives om du bedriver verksamhet.

1. En Team Drive är inte kopplad till en enskild person i företaget det är ett dokumentarkiv för som inbjudna personer delar på. Den som skapar en Team Drive blir visserligen ägare men det är lätt att byta ut om en person skulle sluta.

2. Man får bättre kontroll på vad om är utdelat till externa. Alla som skall samarbeta i en Team Drive måste bjudas in som medlemmar och får en behörighet som gäller hela Team Driven. Det gör att alla i teamet enkelt kan se vem som är med i Teamet och vilka behörigheter dessa har.

3. Man får bättre struktur. Genom att dela in dokumenten i team får varje gruppering i företaget en tydlig struktur. Tex kan ekonomi, ledning, utveckling och HR ha sina egna Team Drives. Det blir därför lätt att hitta till sitt teams dokument.

När bör man använda Team Drives? Så fort någon annan i företaget har intresse av de dokument som hanteras. Använd bara din personliga G-Drive för sådant som ingen annan än du själv har intresse av.

#G-Suite #G-Drive #TeamDrive

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

läs mer

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

läs mer
Share This