Därför skall du använda Team Drives istället för G-Drive i G-Suite

apr 16, 2019Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

Om du använder G-Suite för dokumenthantering i företaget bör ni titta närmare på Team Drive funktionen istället för att dela era personliga G-Drives med varandra. Det finns några väsentliga skillnader som är värda att ta fasta på. Vi kommer i denna artikel gå igenom skillnaden på Google Team Drive och Google Drive och varför du ska använda Team drives om du bedriver verksamhet.

1. En Team Drive är inte kopplad till en enskild person i företaget det är ett dokumentarkiv för som inbjudna personer delar på. Den som skapar en Team Drive blir visserligen ägare men det är lätt att byta ut om en person skulle sluta.

2. Man får bättre kontroll på vad om är utdelat till externa. Alla som skall samarbeta i en Team Drive måste bjudas in som medlemmar och får en behörighet som gäller hela Team Driven. Det gör att alla i teamet enkelt kan se vem som är med i Teamet och vilka behörigheter dessa har.

3. Man får bättre struktur. Genom att dela in dokumenten i team får varje gruppering i företaget en tydlig struktur. Tex kan ekonomi, ledning, utveckling och HR ha sina egna Team Drives. Det blir därför lätt att hitta till sitt teams dokument.

När bör man använda Team Drives? Så fort någon annan i företaget har intresse av de dokument som hanteras. Använd bara din personliga G-Drive för sådant som ingen annan än du själv har intresse av.

#G-Suite #G-Drive #TeamDrive

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Azure Sverige har öppnat!

SENASTE INLÄGGENIdag öppnade Azure sin senaste region, Sverige med med datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Microsofts nya datacenter i Sverige öppnar idag för kunder med tjänsterna Microsoft Azure och Microsoft 365 tillgängliga med avancerad datasäkerhet,...

läs mer

Lansering av Microsoft Mesh

SENASTE INLÄGGENDagens förhandslansering av Microsoft Mesh på Ignite är ganska fantastisk. Mesh är en plattform för att samarbete i en 3D miljö i realtid. Deltagarna upplever varandra som att man befinner sig i samma rum och kan se ansiktsuttryck, få ögonkontakt och...

läs mer
Share This