Är molnet verkligen billigare än egna datacenter?

maj 2, 2019Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

Frågan motiveras av att under förra veckan publicerade flera medier artiklar om att Apple flyttat en stor del av sin drift av molntjänster till egna datacenter. De har kapat bort nästan 50% av de tjänster de köpte av Amazon Web Services (AWS) sedan 2017. Direkt efter att den nyheten kom ut har flera leverantörer av hårdvara använt detta som bevis för att det alltid är billigare att köra tjänsterna i egna datacenter än i molnet. Jag vet inte mer om orsaken till att de dragit ner sin satsning i AWS än vad medierna skrivit och då verkar främsta orsaken vara att de vill ha större kontroll över tekniken bakom deras tjänster. De har ju drabbats ett antal gånger av fel på sina tjänster orsakade av brister hos molnleverantörerna. Därför verkar slutsatsen att Apples neddragning skulle motiveras av att det är billigare i egen regi halta en aning.

Det kan nog vara så att ett bolag av Apples storlek och med deras resurser faktiskt kan ha lägre kostnader internt än hos en molnleverantör. De sitter ju redan med det mesta av tekniken innanför sina egna väggar. Andra aktörer med ordentlig kundbas har också avvecklat sina tjänster hos AWS och den mest kända är väl DropBox som för något år sedan drog sig ur AWS och satsade på egna datacenter. Om jag minns rätt så var det av samma orsak, kontrollen över tjänsterna.

Det handlar alltså inte om pengar utan om kontroll. Men frågan var är det verkligen billigare i molnet?

För de allra flesta företag i SMB och till viss del även bland de mindre i Enterprise segmentet är det oftast så. Det hänger ihop med att om man skall sköta allt själv med jämförbar kvalitet krävs att man har ett datacenter med tillräcklig kapacitet, personal med rätt kompetens och en strategi för IT verksamheten. Väldigt få företag har det förhållningssättet idag. De som trots allt vill hantera sin IT drift själv gör det på en väldigt enkel nivå och ofta utan de skyddsnät man borde ha för att försäkra sig om att företaget överlever vid en katastrof. Det är möjligt att man med den strategin kan hålla ner kostnaderna så pass att det faktiskt inte lönar sig med molnet.

Så vilka tjänar på att lägga driften i molnet?

Startups och molnbolag

Ta till exempel startups i tjänstesektorn som bygger olika typer av lösningar som vänder sig till andra företag. De väljer för det mesta molnet direkt, de besitter nämligen tillräcklig teknisk kunskap och nyfikenhet för att prova sig fram, snabbt dra nytta av skalfördelarna i molnet och slipper dyra inköp som tynger ned starten av bolaget. För dem är molnet själva essensen i deras erbjudande och då är det det väldigt sällan lönsamt att köra i egen regi om man inte satsar på enorm skala direkt.

Startups får istället ofta problem när de börjar växa och skötseln av molnet börja äta upp de interna resurserna. Har man inte resurserna och kunskap om att hantera större drift i molnet, eller lust att bygga upp densamma, blir det snart besvärligt och betungande. Så vid en viss gräns måste man börja satsa på driftkompetens och då stiger kostnaden men det borde fortfarande vara lönsamt att hålla till i det publika molnet. Det är när man når hyperscale, dvs når volymen som Facebook, Spotify, Netflix med flera som det börjar bli intressant att ta hem driften. Men då för att man vill ha full kontroll inte nödvändigtvis spara pengar.

Traditionella företag

Andra bolag, som de i industrisektorn och andra traditionsbundna verksamheter som juridik och ekonomi och företag som inte i första hand producerar tjänster för andra utan främst använder IT som internt stöd i verksamheten börjar nästan alltid med en it plattform i egen regi. Nu säger jag IT plattform i den bredaste bemärkelsen. Det kan betyda alltifrån en enda PC upp till ett hundratal virtualiserade servrar. Det beror framförallt på att det väldigt ofta är så kallade traditionella applikationer eller program som används i verksamheten och dessa fungerar dåligt att placera i molnet i sin ursprungliga form utan att göra ganska stora anpassningar. Det är till exempel vanligt att server och applikation måste finnas väldigt nära varandra för att det skall fungera bra.

Programmen är inte skrivna för nätverksdrift, än mindre för att fungera i molnet. Att bara lyfta in servrar som de är och i praktiken bygga en replika av lösningen man har i egen regi i molnet är fullt möjligt och kan fungera riktigt bra men är inte kostnadseffektivt alls. Att ha servrar snurrande dygnet runt i molnet blir snart dyrt. Även backupstrategier måste ändras och it personalen måste skola om sig till att drifta på ett nytt sätt. Bolag i den här sektorn hittar istället lönsamhet i molnet med så kallade SaaS eller PaaS tjänster, dvs tjänster som man inte behöver köra på egna servrar. En molnsatsning för dessa företag börjar ofta med att flytta ut det allra enklaste som e-post, filhantering och samarbetsverktyg.

Om det finns möjlighet att konvertera eller byta ut de traditionella applikationerna mot rena molntjänster finns mycket pengar att spara och molnet blir en väldigt lönsam och flexibel affär. Men det är inte gratis att ta sig dit. Med rätt hjälp har dessa bolag mest att vinna på att använda molnet. Kostnadsmässigt är det ofta billigare att ta deras verksamhet till molnet än att bygga motsvarande lösning i egna lokaler. Här haltar ofta företagens egna kostnadsjämförelser eftersom man bara jämför inköpet av hårdvara, licenser och installationskostnader för en egen lösning med en molntjänst. Man glömmer bort att jämföra funktion, säkerhet, tillgänglighet och skalbarheten som man får med på köpet av molntjänster med kostnaden för att bygga motsvarande själv. Man glömmer också bort att den egna plattformen kommer att behöva repareras och bytas ut efter ett antal år.

Så är molnet billigare än att drifta själv?

Om du har en liten till medelstor organisation är det i princip alltid så. Det finns så klart undantag. Om du har en stor organisation kan molnet bidra till kostnadssänkningar om man omvandlar alla eller de flesta grundfunktioner till molnbaserade. Men den allra största nyttan med molntjänster är att dynamiken, skalbarheten, säkerheten och tillgängligheten är så mycket bättre än det man själv kan åstadkomma med samma budget. Och är det något vi lärt oss de senaste årens attacker på näringslivet så är det att det är just dessa fördelar som vi behöver satsa på för att skydda verksamheten.

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

läs mer

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

läs mer
Share This