Microsoft justerar sina priser

Nov 12, 2018 | Nyheter

SENASTE INLÄGGEN

Vi har fått en officiell information från Microsoft om att man kommer höja priserna, med start den 1 januari 2019, för ett urval av tjänster inom SPLA programmet. Det vill säga det program som ligger tillgrund för Swoscom AB’s egenproducerade tjänster. Höjningen påverkar alltså inte de tjänster som levereras via Office 365 eller Azure.

Höjningen påverkar följande tjänster.

20-001 Hosted Exchange (+10%)
20-003 Hosted Sharepoint (+10%)
021-08183 Office standard (+10%)
79P-01747 Office Professional Plus (+10%)
6WC-00002 Windows Remote Desktop Server SAL (+15%)

Microsoft motiverar höjningen med att man satsar stora resurser på produktutveckling av molnredo applikationer och att man hållt SPLA prisnivåerna konstanta för de senaste 24 månaderna. I och med lanseringen av Office 2019 och Server 2019 i höst höjer man priset för dessa med 10%. När vi fått de exakta priserna från Microsoft i mitten av december kan vi ge det exakta priset. Observera att debiteringen gäller från och med februari månads fakturering 2019.

 

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Är molnet verkligen billigare än egna datacenter?

SENASTE INLÄGGENFrågan motiveras av att under förra veckan publicerade flera medier artiklar om att Apple flyttat en stor del av sin drift av molntjänster till egna datacenter. De har kapat bort nästan 50% av de tjänster de köpte av Amazon Web Services (AWS) sedan...

läs mer
Share This