Egen mailserver eller inte?

dec 7, 2018Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

Många företag håller fortfarande fast vid det gamla tankesättet att behålla hanteringen av sin e-post in-house i en egen mailserver. I de flesta fall handlar detta om en ett missförstånd mellan molnleverantör och kund. Vanliga missuppfattningar är att det är osäkert, och att man tappar kontrollen. Mycket riktigt kan företag ha upprättade policies som säger att servern ska stå i lokalerna, men det betyder inte att det är säkrare, i alla fall inte för majoriteten.

Står din mailserver i lokalen utan replikering på två olika platser och utan säkerhetskopiering, är den med stor sannolikhet inte säkrare än om den skulle placeras hos en leverantör i ett datacenter. Vill man uppnå samma nivå av säkerhet och tillgänglighet blir det oerhört kostsamt för mindre organisationer.

Mycket riktigt när man outsourcar detta så överlåts driften till en utomstående part. Det innebär inte att leverantören kan läsa din epost. I mindre organisationer beskrivs driften av mailservern ofta som ett tid- och resurskrävande arbete som inte tillför värde för verksamheten. Snarare att en outsourcing av det skulle frigöra tid för nya affärsmöjligheter.

Fundera därför över syftet med att drifta en egen mailserver, och är kostnadsbesparingarna värda tiden ni förlorar på att sköta det själva?

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Använd bara en bastion i Azure.

SENASTE INLÄGGENAnvänd en (1) bastion host för din Azure lösning. Nu räcker det att du placerar en bastion host i ditt hub vnet för att kunna nå resurser i alla spoke vnet. Bra va? Läs mer här: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bastion/vnet-peering Förstår du...

läs mer

Din titel i sociala medier kan vara en säkerhetsrisk.

SENASTE INLÄGGENJust nu pågår väldigt många bedrägeriförsök och ett sätt att bedras är att låtsas vara någon annan på ditt företag, gärna en person med ansvarsställning. När bedragaren väl har en lånad identitet sätter själva bedrägeriet igång med riktade mail eller...

läs mer
Share This