Cloud Act & GDPR

nov 23, 2018 | Nyheter

SENASTE INLÄGGEN

I början av året trädde den amerikanska lagen Cloud Act i kraft. Lagen ger amerikanska myndigheter möjlighet att kräva tillgång till data som amerikanska bolag lagrar utanför landet. Detta gäller även oss i Sverige. Situationen är fortfarande under utredning av eSam och man har inte fastställt om det ska vara tillåtet att lagra känsliga personuppgifter i molnet eller inte. Det kan nämligen innebära ett brott mot GDPR.

Vi vill självklart inte avråda folk från att använda tjänster från Microsoft, Google eller Amazon, vi själva säljer och administrerar de tjänsterna åt våra kunder. Men var försiktiga med att lagra data som innefattar känsliga personuppgifter i dessa tjänster. Bestämmer ni er för att göra det, se till att den är krypterad.

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Installera TeamViewer Host för Supportkunder

SENASTE INLÄGGENFörenkla supporten. Om du är supportkund eller bara vill förenkla hur vi kan nå din dator när du behöver hjälp kan du välja att installera vår version av TeamViewer Host på din dator istället för att starta QuickSupport från vår hemsida varje gång du...

läs mer
Share This