Cloud Act & GDPR

nov 23, 2018Nyheter

SENASTE INLÄGGEN

I början av året trädde den amerikanska lagen Cloud Act i kraft. Lagen ger amerikanska myndigheter möjlighet att kräva tillgång till data som amerikanska bolag lagrar utanför landet. Detta gäller även oss i Sverige. Situationen är fortfarande under utredning av eSam och man har inte fastställt om det ska vara tillåtet att lagra känsliga personuppgifter i molnet eller inte. Det kan nämligen innebära ett brott mot GDPR.

Vi vill självklart inte avråda folk från att använda tjänster från Microsoft, Google eller Amazon, vi själva säljer och administrerar de tjänsterna åt våra kunder. Men var försiktiga med att lagra data som innefattar känsliga personuppgifter i dessa tjänster. Bestämmer ni er för att göra det, se till att den är krypterad.

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG

Använd bara en bastion i Azure.

SENASTE INLÄGGENAnvänd en (1) bastion host för din Azure lösning. Nu räcker det att du placerar en bastion host i ditt hub vnet för att kunna nå resurser i alla spoke vnet. Bra va? Läs mer här: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bastion/vnet-peering Förstår du...

läs mer

Din titel i sociala medier kan vara en säkerhetsrisk.

SENASTE INLÄGGENJust nu pågår väldigt många bedrägeriförsök och ett sätt att bedras är att låtsas vara någon annan på ditt företag, gärna en person med ansvarsställning. När bedragaren väl har en lånad identitet sätter själva bedrägeriet igång med riktade mail eller...

läs mer
Share This