DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst (Desktop as a Service), är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från. Passar framförallt företag som arbetar med klassiska windows applikationer och/eller där man vill ha all företagsdata samlat på en central plats istället för utspridd.

Kontakta oss

Tryggt och tillgängligt med Desktop as a Service

~

Fungerar med klassiska windowsprogram

Det används fortfarande många klassiska program som måste installeras på datorerna. Med ett fjärrskrivbord kan man kombinera tillgängligheten och säkerheten i molnet med att fortsätta använda klassiska program. Resultatet blir att programunderhållet på alla användarnas datorer undviks vilket sparar tid och pengar.

~

Tillgängligt från valfri enhet

Fjärrskrivbordet kan nås från Windows-, Mac- och Linuxdatorer via klientprogram eller från mobila enheter som iPhone och Android mobiler eller surfplattor. Det ger användaren en möjlighet att använda den enhet som föredras och kunna växla mellan olika enheter och alltid ha tillgång till samma lösning.

~

Stöldsäkra med företagets data på ett ställe

Genom ett fjärrskrivbord kan all företagsdata samlas och skyddas på ett ställe. Det betyder att det spelar inte så stor roll om en användare skulle förlora sin dator eller mobila enhet. Datan ligger alltid trygg hos oss.

~

Minskat underhåll ger högre tillförlitlighet

Eftersom alla applikationer körs i ett fjärrskrivbordet minskas underhållet av de olika enheterna som ansluter mot tjänsten. Alla uppdateringar av program behöver bara utföras på ett och samma ställe. Det betyder snabbare och samtidig tillgång till uppdateringar vilket ökar produktiviteten.

Teknisk specifikation

Operativsystem
Windows 2019 Standard Server med Desktop Experience (Windows 10 utseende)

Förinstallerade applikationer
Microsoft Office 2019 Standard

Lagringsyta
150 GB, utökningsbar

Säkerhetskopiering
Som standard 7 dagars löpande säkerhetskopiering, anpassas efter kundens behov

Klientstöd
Microsoft Windows 10
Mac OS
Linux
IOS
Android

Malwareskydd
Webroot Endpoint Protection med Web security

Support
Support 8-17 per telefon, webb och e-post.

Underhåll
Fullständigt administrerad tjänst av Swoscom.

Tillgänglighet
99,95%

Swoscom har varit till stor hjälp under alla förändringar som har behövts göras på kontoret under den rådande Covid-19 pandemin. Då de flesta har börjat jobba hemifrån så har vi ibland behövt lite extra stöd med vår uppkoppling till vår terminal till exempel. Varje gång det krisat så har vi fått snabb och professionell hjälp över telefon eller över Teams. Man kommer i kontakt med väldigt trevlig personal som går den där extra milen för att göra oss nöjda och som alltid följer upp efter problemet är fixat.

Mathilda Lindblom

Klient Kordinator, Adderat i Sverige AB

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Hur fungerar Desktop as a Service?
Desktop as a Service eller fjärrskrivbord som det heter på svenska, fungerar så att ett datorskrivbord med alla program körs på en virtuell server hos oss. Användarna ansluter till skrivbordet över internet med ett speciellt program och får upp en bild av fjärrskrivbordet och arbetar precis som vanligt. Inga filer eller program körs på den egna datorn utan det är endast bilduppdateringar samt tangentbordstryck och musrörelser som överförs.
Hur flyttar jag filer från min dator till och från fjärrskrivbordet?
Om man använder tjänsten på bästa sätt behöver man aldrig flytta filer fram och tillbaka och det är en del av säkerheten i tjänsten. Men skulle man vilja kan man använda kopiera och klistra in för att flytta filer. Man kan också låta fjärrskrivbordet visa den lokala datorns diskenheter i utforskaren och på så sätt nå filerna.
Hur fungerar utskrifter?
När en användare ansluter mot fjärrskrivbordet ansluts även de skrivare som den lokala datorn har inställda. När användaren vill skriva ut visas alla skrivare som anslutits och valfri skrivare kan användas under förutsättning att den är påslagen och är ansluten till datorn,  antingen direkt med USB kabel eller över nätverket. Om man vill skriva ut till en skrivare som inte finns på användarens dator, tex en skrivare på en annan plats behöver man se till att fjärrskrivbordet kan nå den skrivaren direkt. Det löser man vanligen med VPN tunnel eller annan kommunikationslösning.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

REDO ATT EFFEKTIVISERA ARBETET?

Slipp löpande underhåll av program på lokala datorer, backuphantering och få bättre tillgänglighet, trygghet och säkerhet för företagets IT system.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

SECaaS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Till tjänsten

BaaS - Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns.

Till tjänsten

Remote Hands as a Service

Molntjänster är bar för det mesta, men ibland behövs någon som kan lösa IT relaterade problem på distans eller på plats.

Till tjänsten

Share This