Cloudscaping*

Cloudscaping är vår metod för att matcha era behov och mål med rätt molntjänster för att ge bästa nytta för er verksamhet. Ingen molntjänst har ju ett berättigande i sig själv utan måste bidra till att förbättra verksamheten. Metoden fungerar både om ni redan har etablerat en molnnärvaro eller om ni precis skall ta era första steg mot att flytta ut verksamheten till molnet. Det här är början på en framgångsrik molnresa.

 

*Ordet Cloudscaping har vi lånat från vetenskapen om hur man skapar fysiska moln, dvs de vi ser på himlen. Jmf även med Engelska orden Landscaping (landskapsarkitektur) och Cloudscape: a view or pictorial representation of a cloud formation. Det är vår benämning på att skapa molnbaserade lösningar.

Kontakta oss

Nyttan med Cloudscaping

~

Baseras på verksamhetens behov

Utgångspunkten för att skapa en bra fungerande molnlösning är att analysera vilka verksamhetens behov och mål är med att satsa på molnet. Vanligtvis handlar det om faktorer som behov av ny funktionalitet, effektivitetsvinster, flexibilitet och ekonomi.

~

FÖRTYDLIGAR INTEGRATIONSBEHOV

Redan från början analyseras nuvarande och möjliga kommande behov som integrationer och dataflöden mellan olika tjänster. Vi skapar en bild över lösningen där man tydligt ser var de olka tjänsterna börjar och slutar och var det behövs byggas broar för att verksamheten skall arbeta effektivt.

~

Konkurrensutsättning

Behoven matchas mot passande tjänster från flera leverantörer inklusive våra egna tjänster för att hitta de tjänster som bäst passar strategin. Vi utvärderar flera överlappande leverantörer inom varje område för att undvika inlåsning hos en enda leverantör.

~

GDPR kompatibelt

En av grundstenarna i GDPR är inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och detta är även en av grundstenarna i Cloudscaping. Skyddsnivåerna i de olika tjänsterna utvärderas och jämförs med lagkraven så att den lösning som designas är kompatibel med GDPR från början.

Vad ingår?

Projektmöten
4 projektmöten om totalt 6 timmar, online eller på plats.

Projektledare
Projektledare som håller ihop och styr projektet.

Teknisk kompetens
Tillgång till teknisk kompetens för att identifiera fallgropar och utvecklingspotential

Cloud Readiness Assesment
Utvärdering av hur mogen verksamheten är för molntjänster.

 

Cloud Review
Genomgång av befintliga lösningar och matchning av molntjänster mot behov och olika molnleverantörer

GDPR analys
Identifiera om personuppgifter behandlas och om en konsekvensbedöming (DPIA) måste utföras.

Sårbarhetsanalys
Planera beredskap för haveri och dataförluster

Slutrapport
Rapport med föreslagna tjänster, åtgärder och införandeplan.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Hur lång tid tar det att designa en lösning?
Det tar lite olika lång tid beroende på hur tillgängliga ni är för att genomföra mötena. Det behövs lite tid mellan mötena för er att diskutera internt och för oss för att matcha lösningar. Räkna med 5 veckor från start till mål om vi kan hålla mötena med en veckas mellanrum.
Rekommenderar ni alltid bara en leverantör?
Det korta svaret är nej. Det lite längre är att vi idag är partner med Microsoft, Google och Amazon för deras publika molntjänster och producerar också helt egna tjänster. Men i denna process är vi inte bundna till någon specifik leverantör. Vi letar och utvärderar andra leverantörer så att vi får en bra matchning.
Innebär rapporten ett avtal att köpa från er?
Vi blir såklart jätteglada om vi även får chansen att leverera den lösning som vi tillsammans skapar men det står er helt fritt att använda vår rapport för att handla in tjänsterna på annat håll.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

BEREDD ATT SKAPA ERT PERFEKTA MOLN?

Oavsett om du är beredd att sätta igång processen eller bara vill växla några ord med oss om hur vi kan gå vidare så är du välkommen att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret här eller slå oss en signal.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

IaaS - Infrastructure as a Service

Bygg IaaS på vår egen plattform i Sverige eller hos Amazon, Azure och  Google Cloud.

Till tjänsten

SaaS - Software as a Service

Använd applikationer över internet utan att behöva bygga den underliggande strukturen själv.

Till tjänsten

DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Till tjänsten

 

Share This