Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns, till vårt backupmoln i Sverige.

Kontakta oss

Det bästa med vår Backup as a Service tjänst

~

Skyddad oavsett var datan finns!

Oavsett om datan är lagrad på en laptop, på företagets fysiska eller virtuella server eller i molntjänster som Office 365, Google G-Suite, Amazon, Drop Box eller annan tjänst skyddas datan genom vår plattform för backuptjänster.

~

Slipp statuskontroll och uppföljning.

Vi har full koll på hur alla säkerhetskopieringar fungerar och vidtar automatiskt åtgärder för att rätta till fel eller andra avvikelser samt föreslår förändringar för att bättre skydda företagets data.

~

Spara tid vid återläsning

Vår tjänst är fullt administrerad ut på företagets backupkällor och kan kombineras med lokal lagring för snabb återläsning av aktuell data och extern lagring för äldre data.

~

Alltid säker

Alla data som säkerhetskopieras krypteras vid källan och överförs krypterat till våra datacenter där den sedan lagras i ett krypterat tillstånd och kan inte läsas av utomstående.

Teknisk specifikation

Backupkällor
Lokala servrar och datorer och Lagringsenheter
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V
Azure, Amazon, Google Cloud m.fl
Office 365, Google G-Suite, SalesForce m.fl
OneDrive, DropBox, S3 m.fl

Applikationsbackuper
Microsoft Exchange
Microsoft Sharepoint
Microsoft SQL Server
MySQL/MariaDB
Oracle

Lagring av backuper
Kunds egen lagring
Swoscoms datacenter i Sverige
Azure, Amazon

Backupplattformar som används
Veeam, N2Ws, SkyKick, Ahsay, Storage Made Easy

Understödda operativsystem
Windows, Mac och Linux

 

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Vad kan vi ta backup på?
Vår tjänst tar backup på allt ifrån filer och dokument, SaaS tjänster som Office 365, Google G-Suite, IaaS tjänster som Azure, Amazon, Google Cloud och alla varianter av data som finns lokalt på enskilda laptops och företagets egna datacenter. Exempelvis kan vi säkerhetskopiera virtuella servrar från VMWare vSphere, Microsoft Hyper- och Nutanix. Även på applikationsnivå kan vi ta säkerhetskopia av Exchange, SQL Server, Sharepoint, MySQL, Oracle med flera. Kort sagt har vi ännu inte stött på något vi inte kunnat ta backup på.
Var lagras backupdatan?
Backupdatan lagras parallellt i våra två datacenter med minst 20 km avstånd så att datan är skyddad även om vi skulle drabbas av någon form av haveri. Skulle inte det vara tillräckligt kan vi aktivera replikor till andra molnlagringstjänster.
Hur mycket kan vi säkerhetskopiera?
I princip är utrymmet obegränsat. Det utgår en avgift per sparad GB, dvs det utrymme som tas upp efter att datan komprimerats och deduplicerats. Normalt sett avgör reglerna för hur länge förändrad och raderad data skall bibehållas, hur snabbt det utnyttjade utrymmet växer. Kontinuerliga rapporter visar hur mycket data som lagras.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

REDO ATT SÄKERHETSKOPIERA FÖRETAGETS DATA?

Kontakta oss så hjälper vi till att sätta upp den backuplösning som fungerar bäst för företagets behov!

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

Iaas - Infrastructure as a Service

Bygg IaaS på vår egen plattform i Sverige eller hos Amazon, Azure och  Google Cloud.

Läs mer om tjänsten

SECAAS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Läs mer om tjänsten

Saas - Software as a service

Använd applikationer över internet utan att behöva bygga den underliggande strukturen själv.

Läs mer om tjänsten

Share This