MOLNTJÄNSTER

Migrera till molnet och upptäck nya möjligheter med IT stöd från Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Workspace och våra egna infrastrukturtjänster.

Kontakta oss

Vad vi erbjuder

N

Projektledning

Varje molnresa behöver projektledas för att hålla projektet på rätt köl och för att nå ett bra resultat. Våra projektledare tillför därför ordning och reda och en väl etablerad metodik för att migrera till molnet baserat på Microsofts Cloud Adoption Framework.

Planera, bygg och flytta

En målzon behövs för att applikationer, data och användare skall landa i miljö där säkerhet, flexibilitet och tillgänglighet är satt från början. När målzonen är på plats planeras hur flytten skall genomföras och slutligen lyfts miljön till molnet på ett strukturerat sätt.

U

Kartläggning av applikationer och beroenden

Verksamhetens applikationer behöver kartläggas för hitta hur de används och kopplingar till andra system. Kartläggningen leder fram till ett grundmaterial som används i beslutfattandet om vilka applikationer som kan flyttas.

Hantering och utveckling

Molnplattformen behöver löpande hanteras och utvecklas. Vårt team sköter såväl daglig administration som vidareutveckling och kontinuerlig uppföljning av miljön och det medför att verksamheten får det stöd som behövs för att vara effektiv och flexibel.

Vår molnportfölj

Microsoft 365

Microsoft 365 är vår standardlösning för organisationer som är vana vid Microsofts programvara eller organisationer som vill kunna arbeta med program installerade på den egna datorn. Tjänsteutbudet är enormt och omfattar inte bara de traditionella produktionsvertygen som Officepaketet och Teams utan inluderar även funktioner för hantering av säkerhet, enhetsadministration, avancerad skydd mot hot, policys och andra verktyg som man förknippar mer med en IT avdelnings arbetsuppgifter. MIcrosoft 365 finns i en rad olika paketeringar för små som stora företag som flexbelt går att kombinera och komplettera med tillval.

365 apps

google workspace

Google Workspace passar ofta ”born in the cloud” företag eller där man helst arbetar online i webbläsaren och inte använder Microsofts operativsystem eller programvaror. Googles plattform är molnbaserad och webbläsarcentrerad. De webbaserade tjänsterna är identiska med de personliga verktyg som många redan känner till, inklusive Gmail, Google Drive, Google Docs och Google Sheets. När de används med Googles Chrome-webbläsare stöder dessa appar även offline lagring av e-post och dokument.

google workspace apps

Microsoft Azure

Microsoft Azure är den publika molntjänst vi använder för infrastruktur, utvecklings och skalbara projekt. Med global räckvidd, skalbarhet och inbyggd säkerhet från början till slut är Microsoft Azure en plattform som klarar de flesta behoven. Ett praktiskt exempel är att använda Windows Virtual Desktop tillsammans med Microsoft 365, Azure Databastjänster, applikationsservrar och lagring för att skapa en komplett IT plattform som alltid är säker, illgänglig och dynamisk.

windows-virtual-desktop

google workspace

Vi har även två egna datacenter för att leverera infrastrukturtjänster till våra kunder. I botten för vår leverans ligger en välkänd och stabil plattform från VMWare med utgångspunkt i Software Defined Datacenter. I kombination med Microsofts SPLA program och våra egna värdeadderande tjänster som Active Directory, Exchange och Remote desktop Gateway åstadkommer vi skräddarsydda lösningar för företag där Svensk placering av data och hyrd infrastruktur är viktigt.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Det är många frågor som dyker upp när man skall migrera till molnet, därför har vi sammanställt tre av de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svar på dina frågor så gå till vår kontaktsida via länken nedan så besvarar vi dig så snabbt vi kan.

Hur görs kartläggningen av applikationer och beroenden?

Vi använder både maskinella och manuella insamlingsmetoder. Maskinellt kartläggs vilka applikationer som finns i drift på datorer, servrar och andra enheter som mobila plattformar. Manuellt använder vi oss av intervjuer som består av ett frågebatteri som vi  utformat utifrån de erfarenheter vi gjort med andra kunder under åren. Intervjuerna kan utföras på plats eller digitalt via Teams, Zoom eller Meet. I vissa fall använder vi även formulär men vår erfarenhet är att intervjuer ger bäst resultat. Den maskinella och den manuella kartläggningen läggs samman till en rapport som visar alla applikationer och hur de samverkar och hanteras.

Vad är en målzon?
Landing zone

I molntjänster skapas först en landningszon dit applikationer, data och användare flyttar in.

En målzon eller landningszon representerar den infrastrukturmiljö i molnet som applikationerna skall leva i tillsammans med den styrning som används för att hålla kontroll. Det kan jämföras med den infrastruktur och de processer som används i verksamheten innan en molnflytt. Saker som ingår i en målzon är tex brandväggar, virtuella nätverk, Active directory för identitetshantering. Dessa samlas sedan i resursgrupper och ingår i en eller flera prenumerationer. Det kan bli väldigt avancerat men en enkel skiss ser du här.

Måste vi alltid be er om hjälp om vill göra förändringar i vår molnmiljö?

Nej, ni kan sköta i princip hela plattformen själva om ni så önskar. Vi rekommenderar det dock inte eftersom hanteringen av en molnmiljö är så mycket mer komplext än att sköta den lokala servern. Så det vanligaste är att vi tar hand om driften helt och hållet för att säkerställa att vi följer ”best practise” och håller hårt på säkerheten. De flesta kunder upplever det som en trygghet. Det finns dock verksamheter som har hög teknisk kompetens internt och där beställningsförfarandet kan upplevas som ett hinder för effektiviteten. I de fallen bestämmer vi tillsammans vad som måste gå genom en rigidare process innan det genomförs och vad som kan utföras utan större risk enligt ITILs klassifficering på bilden.

ITIL Change classification

Molntjänster är komplexa med många parametrar att hantera. Använd därför en förändringsrutin och klassificering av förändringar för att underlätta.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

Swoscom är vår partner för Office 365 baserade molnlösningar och har så varit sedan 2016. Vi är mycket nöjd med den kunskap och service de erbjuder och framförallt deras vilja att lösa våra utmaningar på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Mikael Egard

COO, Acconeer AB

Är du på gång att börja din molnresa?

Berätta för oss vad du har för behov och idéer så hjälper vi dig att migrera till molnet och ta de första stegen mot en bättre IT miljö.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

Share This