IT säkerhet

Skydda verksamhetens tillgångar med en strukturerad plan för IT säkerhet, åtkomst och bevarande.

Kontakta oss

Vad vi erbjuder

Säker dataåtkomst

Reglera vem som kommer åt vad, när och varifrån med en effektiv dataskyddspolicy. När mycket av tillgångarna nu finns i molntjänster har det blivit viktigt att lägga till aspekter som när och varifrån de skall kunna nås. Vi hjälper till att klassificera data, ägare och konsumenter för att skapa en lättarbetad modell för säker dataåtkomst.

Skydd mot attacker och skadlig kod.

Attacker mot verksamhetens IT stöd orsakar stora störningar i verksamheten och vissa attacker kan även leda till stora fysiska skador. Därför är skydd mot attacker i flera nivåer helt nödvändig. Vi bygger ett skydd i enligt principen om flera lager för att minimera attackytan och ansvarar för en aktiv förvaltning av skyddet.

Utbildning

Hjälp användarna att förstå deras roll i IT säkerhetsarbetet. En utbildning i vilka hot som finns och hur de skall bete sig när de ställs inför dem ger användarna verktyg att agera när något oförutsett händer. Vi erbjuder personliga utbildningar av personal för att skapa ett säkert beteende och öka uppmärksamheten för potentiella hot.

~

Skydd mot dataförluster

Ett modernt skydd mot olika typer av orsaker till dataförlust är en integrerad del av IT Säkerheten. Ett bra skydd mot dataförluster hanterar såväl tidigare versioner, säkerhetskopiering och långtidsarkivering. Vi tar ansvar för att verksamhetens data skyddas mot förluster oavsett var den lagras.

U

Övervakning, upptäckt och åtgärd

För att upptäcka händelser som potentiellt kan utgöra ett hot, samlas information in från datorer och tjänster och jämförs med normalsituationen. Vi erbjuder en automatiserad övervakning av såväl användarenheter, centrala system och molntjänster med en aktiv åtgärd vid avvikelser för att upptäcka och avvärja hot i ett tidigt skede.

IT Revision

I en IT revision granskas hur verksamheten hanterar IT risker. Syftet är att säkerställa att alla system, kontroller och processer som används är säkra och fungerar på avsett vis. En IT revision omfattar även driftsförhållanden, IT projekt, upphandling av IT resurser och ingågna leverantörsavtal. Med vår revision kartläggs tillförlitligheten i IT systemen.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Vi anvönder en strukturerad plan för att höja IT säkerheten och få på plats en säkerhetskultur inom er verksamhet. Säkerhetsarbetet är aldrig klart och såväl verktyg som personal behöver kontinuerligt uppdateras för att hålla jämna steg mot hoten. Titta gärna igenom ett par vanliga frågor vi har fått angående IT säkerhet här till höger.

Vad är en vanlig fråga som kundern har?
Ett tydligt svar på eventuella oron som finns i att beställa den här tjänsten.
Vad är en vanlig fråga som kundern har?
Ett tydligt svar på eventuella oron som finns i att beställa den här tjänsten.
Vad är en vanlig fråga som kundern har?
Ett tydligt svar på eventuella oron som finns i att beställa den här tjänsten.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

KUNDCASE

ABC REDOVISNING SPARAR PENGAR OCH ENERGI MED SWOSCOMS WEBBHOTELL

Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra diam.

Swoscom är vår partner för Office 365 baserade molnlösningar och har så varit sedan 2016. Vi är mycket nöjd med den kunskap och service de erbjuder och framförallt deras vilja att lösa våra utmaningar på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Mathilda Lindblom

COO, Acconeer AB

BEHÖVER VERKSAMHETENS IT-SÄKERHET EN UPPRYCKNING?

Vi hjälper till med att ta fram säkerhetslösningar som fungerar för verksamheten utan att lägga krokben på effektiviteten och kreativiteten.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

Tjänstenamn

En beskrivning om tjänsten och vad det är för tjänst. Det är viktigt att det inte blir för långt.

Läs mer om tjänsten

Tjänstenamn

En beskrivning om tjänsten och vad det är för tjänst. Det är viktigt att det inte blir för långt.

Läs mer om tjänsten

Tjänstenamn

En beskrivning om tjänsten och vad det är för tjänst. Det är viktigt att det inte blir för långt.

Läs mer om tjänsten

Share This