CLOUDPLAY

Konsolidera och förenkla administration, support, underhåll och betalningen av alla era molntjänster med Cloudplay.

”We run your cloud”

Kontakta oss

Hur Cloudplay förenklar

~

Enklare administration

När administration och underhåll av alla molntjänster samlas hos oss blir det lättare att ha koll på vilka tjänster som används och av vem. Ingen och inget glöms bort när användare börjar, slutar eller byter position i företaget.

~

Bättre säkerhet

Vi ser till att behörigheter och rättigheter sätts på korrekt sätt på tvärs av tjänsterna som används. Det ger en extra trygghet i att ingen får mer tillgång än vad som krävs och full spårbarhet av tilldelningar och förändringar av rättigheter.

~

Förbättrat underhåll

När vi sköter om alla molntjänster åt företaget har vi även kontroll på underhållet och samordnar insatserna på ett kontrollerat sätt. Där alla tjänster följer med. Inga fler missade integrationer vid underhåll.

~

Inga fler kreditkortsbetalningar

Med Swoscom vid rodret för företagets tjänster sker alltid fakturering på traditionellt sätt, inga kreditkort behövs registreras. Dessutom brukar priserna bli bättre eftersom vi som partner oftast kan erbjuda lägre priser än direktköp hos tjänsteleverantörerna.

Vad ingår?

Central administration
En kanal för alla administrativa ärenden på alla molntjänster.

En Support
Supporten för alla tjänster samlas under ett tak.

Aktiv rådgivning
Rådgivning kring olika molntjänster inför tillväxt och hur de fungerar ihop.

Löpande information 
Vi samlar in information om förändringarna som sker hos molntjänsterna och informerar om dessa på ett begripligt sätt tillsammans med nyheter.

Bättre kostnadskontroll
Alla tjänster faktureras månadsvis efter utnyttjande på en samlingsfaktura.

Lägre priser
Som partner till en mängd olika molnleverantörer och tillverkar kan vi oftast hålla bättre priser än slutkunder som handlar direkt.

Bättre säkerhet
Som specialister sköter vi löpande administrationen av rättigheter och behörigheter över alla molntjänster

Större flexibilitet
Som partner till många molnleverantörer kan vi erbjuda kortare bindningstider på tjänsterna och därmed öka flexibiliteten att byta och ändra molntjänster när bolagets behov ändras.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Vilka molnleverantörer hanterar ni?
Vi hanterar alla på marknaden förekommande molntjänster. Vi är extra duktiga på Microsoft 365, Microsoft Azure, Amazon, Google G-Suite, Google Cloud Computing och självklart våra egna tjänster. Skulle ni använda molntjänster som vi inte har i vår portfölj idag tar vi in dem administrativt i första läget och etablerar sedan partnerskap.
Hur snart kan ni ta över faktureringen?
Det beror helt på hur de olika molnleverantörerna hanterar debiteringen. I de fall där vi genom vårt partnerskap kan ta över faktureringen sker det i samband med att er nuvarande bindningstid löper ut. Det innebär också att besparingar som kan göras genom vårt partnerskap sker när vi tar över betalningsansvaret.
Varför blir det flexiblare med er tjänst?
Eftersom vi är partner med många leverantörer har vi inte samma avtal som en slutkund. Till exempel är våra bindningstider är kortare vilket medger att ett konto kan läggas till en månad och tas bort en annan månad och direkt slå igenom i faktureringen. Det gör att ni som kunder inte behöver vara oroliga för att teckna upp licenser och tjänster på långa bindningstider utan kan verkligen prova på olika tjänster utan oroa er för att binda upp er i årslånga avtal som annars är standard.

RÅDGIVNING

Hitta rätt lösning med vår experthjälp

BESLUT

Granska lösningen, acceptera villkor och beställ

IMPLEMENTERING

Tillsammans planerar och rullar vi ut din beställning

UPPFÖLJNING

Swoscom följer upp kontinuerligt och anpassar efter era önskemål

REDO ATT ANVÄNDA MOLNET PÅ RIKTIGT?

Slipp administration, kreditkortsbetalningar och oöverskådliga molntjänster. Kontakta oss så sätter vi upp ett möte där vi går igenom era förutsättningar för att förbättra hanteringen av era molntjänster och använda molnet på riktigt.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

IaaS - Infrastructure as a Service

Bygg IaaS på vår egen plattform i Sverige eller hos Amazon, Azure och  Google Cloud.

Till tjänsten

SaaS - Software as a Service

Använd applikationer över internet utan att behöva bygga den underliggande strukturen själv.

Till tjänsten

DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Till tjänsten

Share This