TJÄNSTER

Vårt motto är ”We run your cloud” vilket betyder att vi som leverantör fokuserar på att möta övergripande behov som administration, infrastruktur, applikationer, tjänster, säkerhet med flera. Läs mer om vad vi kan hjälpa till med under respektive huvudrubrik nedan.

Vet du inte vilken lösning som passar dig bäst?

Klicka här för att komma i kontakt med oss

HANTERAD DATOR

Underlätta underhåll och support av hemanvändares datorer nu när fler arbetar hemifrån på grund av den pågående Coronapandemin. 

Till tjänsten

IaaS - Infrastructure as a Service

Bygg IaaS på vår egen plattform i Sverige eller hos Amazon, Azure och  Google Cloud.

Till tjänsten

BaaS - Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns.

Till tjänsten

CLOUDSCAPING

Cloudscaping är vår metod för att matcha era behov och mål med rätt molntjänster för att ge bästa nytta.

Till tjänsten

SaaS - Software as a Service

Använd applikationer över internet utan att behöva bygga den underliggande strukturen själv.

Till tjänsten

SECaaS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Till tjänsten

CO-LOCATION

Fysisk IT infrastruktur mår bäst i en miljö avsedd för IT-drift. Hyr plats för din hårdvara i vårt datacenter för en tryggare driftsmiljö.

Till tjänsten

DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Till tjänsten

Remote Hands as a Service

Molntjänster är bra för det mesta, men ibland behövs någon som även kan lösa IT relaterade problem på distans eller på plats.

Till tjänsten

Share This