Remote Hands as a Service

Molntjänster och datacentertjänster minskar behovet av support på plats och underlättar den dagliga driften men det finns fortfarande kvar delar som måste tas om hand på plats och på distans. Med våra fjärrstyrda händer löser vi det allra mesta och räcker det inte till åker vi självklart ut och hjälper till.

Kontakta oss

Vad är vinsten med Remote Hands

~

Snabb hjälp

Hjälp med lösa problem på dator, mobil eller surfplatta via fjärrstyrning. De allra flesta problem kan lösas på distans och det sparar tid och pengar.

~

Fjärradministration

Snabbt och effektiv kontroll och underhåll av servrar, nätverk, skrivare och annat som kan krångla på arbetsplatsen.

~

Hjälp på plats

Trots att det mesta går att hantera på distans finns det ibland situationer som trots allt måste lösas fysiskt på plats. Till exempel installation av ny skrivare eller annan teknisk utrustning.

~

Mindre störningar

Tack vare fjärrsupport kan problemen lösas snabbt och smidigt utan att ta onödigt tid i anspråk av både personal och tekniker.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Vilka datorer och mobila enheter kan ni fjärrstyra?
Vi har möjlighet att koppla upp oss mot Windows, Mac och Linuxdatorer samt mobiltelefoner och surfplattor med IOS (apple) eller Android.
Hur snabbt kan ni hjälpa till?
Om det går att lösa problemet på distans, vilket är normalt, brukar vi kunna hjälpa till direkt när kunden kontaktar oss. Krävs det att vi måste åka till er arbetsplats kan vi i akutfall vara på plats inom 1-2 timmar under normal arbetstid och lite beroende på hur långt det är att köra. Är det inte akut planerar vi istället in en tid för ett besök för besöket som passar er.
Hur debiteras tjänsten?
Insatserna debiteras per timme för den tid som går åt inklusive körtid och milersättning om det krävs fysiskt besök. Avgiften för fjärrsupport är lägre än den för på platsen service. Det går även att teckna ett supportavtal som ger lägre timkostnad, detta debiteras per månad.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

DAGS ATT UNDERLÄTTA VARDAGEN?

Med Swoscom Remote hands as a Service får ni snabbt hjälp med de flesta IT problemen och är tillbaka på banan och kan jobba vidare. Kontakta oss så går vi igenom era behov och underlättar er vardag.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

Cloudplay

Konsolidera och förenkla administration, support, underhåll och betalningen av alla era molntjänster med Cloudplay.

Läs mer om tjänsten

SECaaS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Läs mer om tjänsten

DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Läs mer om tjänsten

Share This