IaaS - Infrastructure as a Service

Infrastructure as a service (IaaS) är en typ av molntjänster som erbjuder virtualiserade datorresurser över internet. IaaS är en av de tre huvudsakliga kategorierna av molntjänster vid sidan om software as a service (SaaS) och platform as a service (PaaS). Med vår IaaS tjänst kan egna så kallade virtuella datacenter skapas. Vi levererar IaaS på vår egen plattform i Sverige samt Amazon, Azure och  Google Cloud.

Kontakta oss

IaaS hos Swoscom

~

Den bästa plattformen

Aktiv rådgivning vid val av molnplattform för IaaS. Olika leverantörer har olika fördelar och prisbilder, vi hjälper till att hitta den bästa för ditt projekt. Vi levererar från våra egna datacenter i Sverige parallellt med våra partner Amazon, Microsoft och Google.

~

Trygg support

Vi är med kunden hela vägen och avhjälper problem i det virtuella datacentret när de uppstår. Våra tekniker är certifierade på alla plattformar vi arbetar med så kunden kan känna sig trygg.

~

Administrationshjälp

Det är inte alltid det lättaste att hantera molntjänster hos de olika leverantörerna. Vi hjälper till med administrationen så att de egna resurserna kan fokuseras på det aktuella projektet istället.

~

Alltid uppdaterad

Utvecklingen på de olika plattformarna går fort och det är vårt jobb att hålla oss och kunderna uppdaterade om det senaste nyheterna och om de kan användas för att förbättra den nuvarande leveransen.

Våra plattformar

Vår egen plattform
Baseras på VMWare vSphere 6.7a och NSX 6.4.3 och finns i två tillgänglighetszoner i östra och norra Lund. Plattformen riktar sig till mindre projekt som vill ha lokalitet på datan och inte behöver den skalbarhet och räckvidd som de övriga plattformarna ger. Vanligast är projekt som kräver dygnetruntdrift. Projekt som startas i vår egen plattform kan expanderas, integreras eller migreras till de övriga publika molntjänsterna. Vi erbjuder klassindelade och skräddarsydda virtuella maskiner till en fast månadskostnad, inga transaktionskostnader eller bandbreddsavgifter.

Amazon AWS
Världens första och fortfarande största plattform för IaaS. AWS finns i 57 tillgänglighetszoner spridda över 19 geografiska regioner. 15 regioner till är under införande däribland Stockholm vilket öppnar upp för intressanta lösningar där lokalitet av data eller snabba svarstider krävs. Stor popularitet bland utvecklare och för linuxmiljöer och tungt teknikfokus. Erbjuder ett stort urval av klassindelade virtuella servrar i olika generationer och ett stort utbud av lagringslösningar. Har rörliga kostnader för diskanvändning och datatrafik.

Microsoft Azure
Microsofts molntjänst för infrastruktur är inte överraskande starkast när det gäller lösningar baserade på Windows plattformen även om de har stort stöd för Linux numera. Azure har 54 regioner över världen och med nyöppnade datacenter i Norge närmar sig Microsoft Sveriges gränser. Azures styrka är den täta integrationen med deras PaaS tjänster som Active Directory, SQL Server och så klart Office 365. Erbjuder ett stort antal klassindelade virtuella maskiner med olika lagringsplattformar. Liksom AWS debiterar Azure även för datatrafik i utgående riktning och diskanvändning.

Google Cloud GC
Googles rena infrastrukturtjänster i form av GC är den nyaste av plattformarna vi arbetar med. Deras inrikting är mer teknisk och har som speciella fokusområden Big Data och Artificiell Intelligens. De finns i dag i 18 regioner med 3 eller fler tillgänglighetszoner vardera. Deras närmsta region ur svensk synvinkel är i Finska Hamina. En stor fördel med GC jämfört med Azure och Amazon är liksom vår egen plattform att man kan skräddarsy sina virtuella maskiner. Debitering av datatrafik i utgående riktning och ner till 1 sek debiteringsintervall för virtuella maskiner. Bra för extremt dynamiska laster med andra ord.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Hur ser bindningstiderna ut?
För alla våra egna tjänter gäller 1 månads löpande uppsägningstid och ingen bindningstid. Google och Microsoft har liknande upplägg när tjänsterna köps genom partners som oss. Amazon gör inte direkt skillnad på slutanvändare och partners när det gäller avtalstider och uppsägningstider. De tillämpar dock 30 dagars uppsägningstid generellt.
Hur debiteras tjänsterna?
Vi debiterar våra egna tjänster månadsvis i förskott den 1:a dagen i den debiterade månaden baserat på hur utnyttjandet eller resursreservationen ser ut då. Eftersom Microsoft, Google och AWS debiterar efter faktiskt nyttjande ner till sekundnivå (Google) och ofta någon dag in i månaden, baserar sker fakturering i efterskott enligt deras faktureringsintervall.
Kan vi starta våra tjänster direkt hos resp leverantör?
Eftersom vi säljer våra tjäster på konsultativt sätt, dvs vi har en diskussion med er om lösningens utformning innan vi kör igång, kommer vi starta prenumerationen åt er och hjälpa till att skapa systemet. Ni får sedan administrativ tillgång till tjänsterna om ni önskar och kan själva öka och minska förbrukningen som ni önskar. Vår idé är dock att ni inte skall behöva hantera administrationen själva.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

DAGS ATT GÖRA NÅGOT ÅT INFRASTRUKTUREN?

Oavsett om ett helt datacenter behövs eller om det bara är en liten del i stor helhet kan Swoscom hjälpa till att skapa och hantera infrastrukturtjänster som matchar företagets behov funktionellt och ekonomiskt. Kontakta oss direkt med tankarna kring det aktuella projektet så tar vi nästa steg mot en bättre infrastruktur tillsammans.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

BaaS - Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns.

Till tjänsten

SECaaS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Till tjänsten

CO-LOCATION

Fysisk IT infrastruktur mår bäst i en miljö avsedd för IT-drift. Hyr plats i vårt datacenter för en trygg driftsmiljö.

Till tjänsten

Share This