TJÄNSTER FRÅN MOLNET TILL KLIENTEN

Vårt motto är ”We run your cloud” vilket betyder att vi som leverantör fokuserar på att möta alla behov i företags IT verksamhet som administration, infrastruktur, applikationer, tjänster, säkerhet, IT utrustning och support. Vi tar helhetsansvar från molnet till klienten.

HIttar du inte vad du söker?

Klicka här för att komma i kontakt med oss så skall vi hjälpa dig.

Migrera till molnet

Professionell hjälp från projektledning till genomförande av att migrera applikationer och IT stöd till molnet.

Till tjänsten

BaaS - Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns.

Till tjänsten

CO-LOCATION

Fysisk IT infrastruktur mår bäst i en miljö avsedd för IT-drift. Hyr plats för din hårdvara i vårt datacenter för en tryggare driftsmiljö.

Till tjänsten

IT-Styrning

Höj kvaliteten på IT stödet i verksamheten för att få ut mesta möjliga av företagets investeringar.

Till tjänsten

SaaS - Software as a Service

Använd applikationer över internet utan att behöva bygga den underliggande strukturen själv.

Till tjänsten

SECaaS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Till tjänsten

IT Utrustning

Köp din IT utrustning av oss, vi hjälper till att välja rätt utrustning och levererar den klar för användning. 

Till tjänsten

DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Till tjänsten

Remote Hands as a Service

Molntjänster är bra för det mesta, men ibland behövs någon som även kan lösa IT relaterade problem på distans eller på plats.

Till tjänsten

Share This