SAMMANHÄNGANDE IT FRÅN MOLNET TILL ANVÄNDAREN

Swoscom är ett IT drift/konsult bolag med med personal som har lång erfarenhet av driftsätta, underhålla och vidareutveckla IT lösningar.  Vår leverans består av hela kedjan från molnet till användaren och ger en stabil, säker och förutsägbar IT miljö. 

HIttar du inte vad du söker?

Oavsett vilket IT stöd du söker så är du välkommen att kontakta oss för en fri konsultation. Klicka här för att anmäla ditt intresse.

I MOLNET

Rätt molntjänster är en förutsättning för att verksamheten skall fungera optimalt. Microsoft 365, Azure och Google Workspace är grundstenar som ger stabilitet och flexibilitet. Vi erbjuder fullservicetjänster där allt från design och licenshantering till användarsupport och säkerhet tas om hand. Arbetet sker alltid med kundernas verksamhet i fokus för att säkerställa att rätt lösning används. Med Swoscom får du en partner och en faktura för alla tjänsterna. Här är ett axplock av uppdrag vi utför.

 • Migreringsprojekt – flytta till 365/Google
 • Licenshantering/Provisionering
 • Löpande administration
 • Onboarding/Offboarding
 • Multifaktorautentisering
 • Datorhantering med Intune/Autopilot
 • Användarstöd
 • Central felanmälan för alla tjänster
 • Felsökning och åtgärd

 

 

 • Azure arkitektur
 • Drift Azureplattform
 • Revision/Best practise
 • Säkerhetsgenomlysning
 • Säkerhetskopiering
 • Migrering/Expansion till andra zoner

PÅ MARKEN

Med många års erfaranhet av IT drift erbjuder vi stabila hanterade IT lösningar som växer med företagets behov för datacenter, kontor, arbetsplatser och användare. En strukturerad hantering av den lokala IT miljön med internetaccess, nätverk, datorer och andra enheter gör att att miljön ständigt är i perfekt skick för att stödja verksamheten effektivt.

 • Datorhantering
 • Datorinköp och installation
 • Uppdatering av OS och program
 • Användarstöd
 • Livscykelhantering av hårdvara
 • Serverhantering
 • Serverinköp och installation
 • Tillgänglighetsplanering
 • Säkerhetskopiering
 • Administration av Active Directory
 • Central felanmälan för alla fel
 • Fjärrstyrning för stödåtgärder

 

 • Onboarding/Offboarding
 • Administration av nätverk och servrar
 • Funktionsövervakning av nätverk, klienter och servrar
 • Inventering av hårdvara och mjukvara
 • Revision/Best practise
 • Hanterad antimalware
 • Penetrationstester
 • Sårbarhetstester
 • På platsen stöd

FÖR FRAMTIDEN

IT stödet behöver ständing utvecklas, förbättras, förändras. Ny möjligheter dyker upp varje dag och gamla förlegade lösningar utgör hot mot verksamheten på så väl tillgänglighet som säkerhet. Förändringsarbete bedrivs bäst i projektform och vi erbjuder kvalificerade seniora IT konsulter för att kontinuerligt eller projektbaserat utreda, revidera och designa verksamhetens nästa generation av IT lösningar. 

 • IT Inventeringar
 • Åtgärdsplaner
 • Införandeprojekt
 • Rådgivning
 • Molnmigrering
 • Datamigrering
 • Integrationer
 • Säkerhetsanalyser
 • Workshops för IT utveckling

 

 • Utvärdering av systems funktion/lämplighet
 • Utbildning, medvetandeträning
 • Uthyrning till IT befattningar
 • Automation
 • IT revision
 • IT Styrning
 • IT Policy
 • Dataklassificering

Migrera till molnet

Professionell hjälp från projektledning till genomförande av att migrera applikationer och IT stöd till molnet.

Till tjänsten

BaaS - Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns.

Till tjänsten

CO-LOCATION

Fysisk IT infrastruktur mår bäst i en miljö avsedd för IT-drift. Hyr plats för din hårdvara i vårt datacenter för en tryggare driftsmiljö.

Till tjänsten

IT-Styrning

Höj kvaliteten på IT stödet i verksamheten för att få ut mesta möjliga av företagets investeringar.

Till tjänsten

SaaS - Software as a Service

Använd applikationer över internet utan att behöva bygga den underliggande strukturen själv.

Till tjänsten

SECaaS - Security as a Service

Skydda företagets tillgångar med flera lager av säkerhet som antispam & antivirus, AntiMalware, Websäkerhet och säkerhetskopiering.

Till tjänsten

IT Utrustning

Köp din IT utrustning av oss, vi hjälper till att välja rätt utrustning och levererar den klar för användning. 

Till tjänsten

DaaS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Till tjänsten

Remote Hands as a Service

Molntjänster är bra för det mesta, men ibland behövs någon som även kan lösa IT relaterade problem på distans eller på plats.

Till tjänsten

Share This