Skydda personuppgifterna

jan 4, 2019 | Tips & Tricks

SENASTE INLÄGGEN

År 2019 är förmodligen året då GDPR bestraffningarna kommer att bli hårdare för verksamheter som inte följer reglerna. Som vi nämnt tidigare är du som företagare ansvarig för att er data är säkrad. Därför har vi skrivit ihop en checklista för några enkla åtgärder man bör vidta för att skydda persondata.

1. Implementera säkra och unika lösenord för dina applikationer.
2. Använd tvåfaktorautentisering om möjligt.
3. Följ verksamhetens policy för filhantering. särkilt personuppgifter. Ska det ske via intranätet, en filhanteringstjänst eller annan plattform? Se till att följa denna! Aldrig över sociala medier.
4. Använd ditt antivirusprogram för att göra en fullscan på en vecklig basis.

Kom i kontakt med oss

ANDRA RELATERADE INLÄGG
Share This